۸:۰۸ : ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاريخ

  ENGLISH

  ارتباط با ما       لينک هاي مفيد       


CV مربوط به غريب كريمي

 مشخصات:

 نام خانوادگی: 

 نام:

تاريخ تولد:

 مدرک تحصيلی :

مرتبه علمي :

 سوابق تحصيلی دانشگاهی به ترتيب تاريخ اخذ مدرک:

 

رديف

مدرک تحصيلی

(ليسانس...)

رشته تحصيلی

نام دانشگاه

محل دانشگاه

مدت تحصيل

تاريخ اخذ

مدرک تحصيلی

درجه

(...MD )

عنوان ارزشيابی شده

مدرک تحصيلی

شهر

کشور

از

تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سوابق خدمت دانشگاهي و غيردانشگاهي به ترتيب تاريخ :
 

نوع استخدام

(رسمي – پيماني)

تمام وقت يا

پاره وقت

مرتبه دانشگاهي

سمت

تاريخ

جمع مدت

محل خدمت

از

تا

سال

ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 دوره هاي آموزشي و پژوهشي كوتاه ( كارگاه روش تحقيق - كارگاه مقاله نويسي و.........)
 

رديف

نام دوره

تاريخ

جمع مدت

محل دوره

ملاحظات

از

تا

سال

ماه

روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقالات چا‍‍‍پ شده در نشريات معتبر داخلي وخارجي
 

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

اسامي نويسندگان

سال انتشار مجله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
انتشار كتاب:
 

رديف

عنوان كتاب

نوع كتاب

(تاليف- ترجمه – گرداوري)

سال انتشار

ناشر

نوع همكاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فعاليت در امور اجرائي
  

رديف

نوع فعاليت

محل

 

تاريخ انجام فعاليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سوابق  انجام طرحهاي پژوهشي
 

رديف

عنوان طرح

محل انجام

وضعيت اجرايي طرح

( در حال اجرا....)

سال تصويب

نوع همكاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عناوين طرح هاي تحقيقاتي:

1- نياز سنجي و تعيين اولويت هاي تحقيقاتي پنج سال آينده سازمان انتقال خون ايران  ( مجري )

2- بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد افراد آلوده به HIV نسبت به راههاي انتقال بيماري  ( مجري )

3- بررسي عوارض عفوني گرانباري آهن ناشي از تزريق خون در بين بيماران تالاسمي ماژور  ( مشاور )

4- پژوهش پايه اي در ارتباط با فرايند ارزيابي وآزمايش سلامتي خون  ( همكار )

5- بررسي و مطالعه در ارتباط با عوارض انتقال خون و كاهش عوارض مرتبط با انتقال خون  ( همكار )

6- بررسي تاثير واكسيناسيون هپاتيت B بر روي نتايج آزمايش هاي آنتي ژن سطحي هپاتيت B

در اهداكنندگان خون ( مشاور )

7- بررسي انگيزه داوطلبان اهداي خون در 28 استان كشور  ( مشاور )

8- بررسي نگرش ساكنين شش استان كشور كه داراي شيوع بالاي عفونت منتقله ناشي از انتقال

خون هستند نسبت به سلامتي خون ( همكار )

9- تهيه نرم افزار ملي ثبت مشخصات اهداكنندگان پذيرفته شده و اجراي پيلوت آن در استان

سيستان و بلوچستان (  همكار )

10- مطالعه و تحليل وضعيت سازمان و برنامه ريزي استراتژيك ( عضو كميته )

11- بررسي شيوع ويروس انساني هرپس تايپ هشت در ميان اهدا كنندگان خون تهران، بيماران

همودياليزي و در ميان بيماران مبتلا به ايدز ( مشاور )

12 – بررسی فراوانی کلامیدیا پنومونیه در اهداکنندگان بظاهرخون  سالم ( مجری )

13 – بررسی تاثیر ژل پلاکتی بر ترمیم زخم پای دیابتی ( مجری )

 

ترجمه كتاب و نشريات علمي :

1 -  استاندارد هاي ملي انتقال خون ( كتاب )  -    همكاري درترجمه بخشي از كتاب

2 -  کاربرد بالینی خون و فراورده های خونی ( کتاب ) همكاري درترجمه بخشي از كتاب

3 -  سلامتی خون و پایش آن  ( کتاب ) همكاري درترجمه بخشي از كتاب

4 -  توصیه های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فراورده های خونی ( کتاب )-  همكاري درترجمه بخشي از كتاب

5 -  پريون و انتقال خون ( جزوه آ موزشي )  -   ويراستار علمي

6 -  مالاريا و انتقال خون ( جزوه آموزشي )  -   ويراستار علمي

7 -  بيماري سارس و انتقال خون    ( جزوه آموزشي  ) تهيه و ويراستار علمي

8 – عفونت های میکروبی و انتقال خون   ( جزوه آموزشي )  ويراستار علمي

تهيه و چاپ مقاله :

پريون ها و انتقال خون ( مقاله باز آموزي )  -  مجله طب و تزكيه ( پاييز 81  )

تاثیر واکسیناسیون هپاتیت B بر وضعیت HBSAg در اهداکنندگان خون – مجله دانشکده بهداشت ( تابستان 82 )

میزان آگاهی مدیران بیمارستان ها از نقش و نوع فعلیت کمیته های انتقال خون بیمارستانی – مجله حکیم ( 1384 )

بررسی نگرش ساکنین شش استان کشور نسبت به سلامتی خون – مجله عفونی و گرمسیری ( 1384 )

Immune Response of  Beta Thalassemic patients to Hepatitis B vaccine and Titration of Antibody – Iranian Journal of Allergy .Asthma and Immunology vol.4, suppl 3 Feburary-March 2005

Evaluate the attitude of habitants in six provinces having high prevalence in TTIs – Vox sanguinis (2004) 87 (suppl.3), S93-S145

The prevalence of HGV in haemodialysis , heamophiliacs and thalassemics patients – Vox sanguinis (2005) 89 (suppl.2)

Prevention of Transfusion transmitted Infections (TTI) in multi transfused patients (thalassemics)by vaaination – Vox sanguinis (2005) 89 (suppl.2)

 

ساير فعاليت ها :

 عضو هیئت علمی  ، سرپرست بخش پژوهش سازمان، عضو شوراي پژوهش سازمان، دبير كميته انتشارات سازمان ، مدیر مسئول فصلنامه خون ، عضو هیئت تحریریه نشریه ، عضو کمیته اخلاق در پزوهش ،  پزشك معتمد

 

                                 

 
صفحه اصلي      
ورود اعضا      
اخبار      
اطلاع رساني       
بانک اطلاعات محققين       
سازمان انتقال خون       
موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون      
مجله پژوهشي خون       
 
 By: Peyvandco.com طرح هاي تحقيقاتي | محققين | گزارش طرح | ارتباط با ما | نقشه سايت