۸:۰۷ : ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاريخ

  ENGLISH

  ارتباط با ما       لينک هاي مفيد       


CV مربوط به احمد قره باغيان

 

 CV

 

جدول یک (مشخصات فردی )

اطلاعات شخصی:                                                                      

نام : احمد

نام خانوادگی:قره باغیان  ( عضو هیئت علمی سازمان انتقال خون ایران- دانشیار)

آدرس محل کار:تهران- بزرگراه همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران

شماره تلفن محل کار:)کدکشور،کدشهروشماره تلفن ): 88601564-21-98+

*شماره تلفن همراه (موبایل):09123204379

*آدرس پست الکترونیکی gharehbaghian@ibto.ir:

 

جدول 2

الف (مدارج تحصیلی):

رشته تحصیلی

گرایش رشته تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه   محل تحصیل

شهر محل تحصیل

کشور محل تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

علوم ازمایشگاهی

علوم ازمایشگاهی

کاردان

شهید بهشتی

تهران

ایران

1365

علوم ازمایشگاهی

علوم ازمایشگاهی

دکتری حرفه ای

شهید بهشتی

تهران

ایران

1371

ایمونوهماتولوژی بالینی

ایمونوهماتولوژی بالینی

PhD

بریستول

بریستول

انگلستان

1381

ب) پایان نامه:مهارتها حرفه ای

عنوان پایان نامه

مقطع تحصیلی

نام استاد یا اساتید راهنما

بررسی شیوع HCV, HIV,HBS  در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور

 

دکتری حرفه ای

دکتر حوری رضوان- دکتر مینا ایزدیار

Immunomodulatory effects of surgical trauma and blood transfusion

 

PhD

Prof. Benjamin Bradley

جدول 3:

الف)سابقه ارائه خدمات آموزشی :

موسسه محل تدریس

مقطع تحصیلی

نوع درس

کل ساعات تدریس شده

سال تدریس

دانشگاه تربیت مدرس

MS, PhD

هماتولوژی ایمونولوژی

 

1381 تاکنون

سازمان انتقال خون ایران

MS, PhD

هماتولوژی ایمونولوژی

 

1381 تاکنون

دانشگاه علوم پزشکی ایران

MS, PhD

هماتولوژی ایمونولوژی

 

1381 تاکنون

 

 

 

 

 

ب) پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :

عنوان پایان نامه

دوره تحصیلی ارائه پایان نامه

محل انجام پایان نامه

سمت درپایان نامه

تاریخ دفاع از پایان نامه

بررسی شیوع ویروس انسانی هرپس تیپ هشت در میان اهداکنندگان خون تهران

 

فوق لیسانس

تهران

استاد راهنما

13/11/83

ارزیابی بیان پن تومورWILMS به عنوان مارکری برای تعیین MRD در بیماران مبتلا به لوکمی

فوق لیسانس

تهران

استاد راهنما

15/4/84

بررسی و ارزیابی غربالگری آنتی بادی های نامنظم و تعیین نوع آنتی بادی ها به روش میکروتیوب

فوق لیسانس

تهران

استاد مشاور

18/5/84

کللرینگ بیان و تلخیص فاکتورVII نوترکیب انسانی به صورت فیوژن با برچسب هیستدینی با استفاده از فناوری GATEWAY

فوق لیسانس

تهران

استاد مشاور

---------------

تاثیر ژل پلاکتی بر روی بیان ژن های اختصاصی کبد بر سلولهای مزامشیمی

 

PhD

تهران

استاد راهنما

1387

بررسی تاثیرات فاکتورهای رشد پلاکتی شامل سوپرناتانت پلاکتیو لایست پلاکتی و پلاسمای غنی از پلاکت فعال شده بر تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی

فوق لیسانس

تهران

استاد مشاور

1387

بررسي فعاليت سيتوتوكسيتي سلول‌هاي NK انساني به روش فلوئوسيتومتري

فوق لیسانس

تهران

استاد راهنما

1385

بررسی سرواپیدمیولوژیک ویروس هپاتیت G در اهداکنندگان خون پایگاه های انتقال خون تهران و بیماران همودیالیزی

 

فوق لیسانس

تهران

استاد راهنما

14/11/83

 

ج)سابقه ارائه خدمات حرفه ای (مشاوره ، همکاری و....)

نوع خدمت حرفه ای

فرد،مرکزیاسازمان دریافت کننده خدمات

تاریخ ارائه خدمات

اموزش به قضات

قوه قضائیه

1387-1385

کارشناس پزشکی قوه قضائیه

قوه قضائیه

 

 

د)سابقه موقعیت ها وپست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات)

سمت

نوع وظایف محوله

مکان فعالیت

نام ، رتبه علمی ورشته تحصیلی مسئول مافوق

تاریخ

از

لغایت

 

رئیس امور آزمایشگاههای انتقال خون  استان گیلان

مسئول آزمایشگاههای انتقال خون

استان گیلان

 

1371-1369

              

رئیس امور آزمایشگاههای انتقال خون  استان تهران

مسئول آزمایشگاههای انتقال خون

تهران

دکتر محمد فرهادی    استاد یار- پاتولوژیست

1371-1373

مدیر امور پایگاه های سازمان انتقال خون ایران

امور پایگاه ها

تهران

دکتر محمد فرهادی   استاد یار- پاتولوژیست           

1377-1373

              

معاون آموزشی پژوهشی سازمان انتقال خون ایران

امور آموزشی پژوهشی

تهران

دکتر حسن ابوالقاسمی استاد فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال

1381 تاکنون

 

عضو هیئت بورد رشته هماتولوژی ازمایشگاهی و بانک خون

عضو

وزارت بهداشت

تهران

 

1385 تاکنون

سردبیر مجله علمی پژوهشی خون

 

تهران

 

1383 تاکنون

عضو هیئت علمی سازمان انتقال خون ایران

استادیار

تهران

 

1381

عضو هیئت علمی سازمان انتقال خون ایران

دانشیار

تهران

 

1387

 

انتشارات                                                                                                                                                                                                                               

الف)کتب منتشرشده

1- قره‌باغيان احمد و همکاران.  استاندارد ملی انتقال خون. 1382. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

2-  قره‌باغيان احمد و همکاران. توصیه های سازمان بهداشت جهانی در کاربرد بالینی خون و فراورده های خونی. 1382. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

3- قره‌باغيان احمد و همکاران. استاندارد های انتخاب اهداکننده خون و بافت در کشور بریتانیا. 1383. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

4- قره‌باغيان احمد و همکاران. آشنايي با سيستم هموستاز خون. 1383. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

5- قره‌باغيان احمد و همکاران. سلامتی خون و پایش ان. 1384. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

6-  قره‌باغيان احمد و همکاران. درمان سلولی افقی جدید در طب انتقال خون. 1384. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

7-  قره‌باغيان احمد و همکاران. کاربرد بالینی خون و فراورده های ان. 1384. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

8- قره‌باغيان احمد و همکاران. درسنامه سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با خون و فراورده های خونی سالم. 1385. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

9- قره‌باغيان احمد و همکاران. پژوهشنامه. 1385. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

10- ابوالقاسمی حسن، قره‌باغيان احمد، تیموری حسین. عوارض انتقال خون. 1386. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

11- شایگان مژگان، قره‌باغيان احمد.تعدیل ایمنی مرتبط با انتقال خون. 1385. نشر مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران.

  ب)مقالات منتشرشده درمجلات علمی پژوهشی

1-   قره‌باغيان احمد، مهران مهنوش، كريمي غريب. ميزان آگاهي مديران بيمارستان‌ها از نقش و نوع فعاليت كميته‌هاي انتقال خون بيمارستاني، مجله پژوهشي حكيم، بهار 84، دوره هشتم، شماره اول(42-35).

2-   ايل بيگي شراره، قره‌باغيان احمد، مقدم ناصر، دهخدا رحيم و همكاران، بررسي ميزان آگاهي اهداكنندگان كه مطالب آموزشي ارايه شده در زمينه اهداي خون سالم را در تبريز در سال 1384 مطالعه نموده‌اند، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 3 شماره 2 تابستان 85(181-171).

3-   دماري بهزاد، ترابيان سعادت، قره‌باغيان احمد، مقصودلو مهتاب و همكاران، بررسي نگرش‌ها و باورهاي ممانعت كننده از اهداي خون داوطلبانه مردم سه استان هرمزگان، سيستان و بلوچستان و خوزستان، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 3، شماره 2 تابستان 85(143-133).

4-   پور فتح‌اله علي‌اكبر، حقيقي سيما، خيامي محمد اسماعيل، قره‌باغيان احمد و هنركاران نسرين، تهيه الگوي مناسب براي تخمين خون مورد نياز در ايران، مجله پژوهشي حكيم، تابستان 83، دوره هفتم، شماره دوم.

5-   خدير مرسده، مقصودلو مهتاب، قره‌باغيان احمد و همكاران، نگرش زنان ايراني نسبت به اهداي خون‌ـ فصلنامه پژوهشي خون، دوره 1 شماره 1 پاييز 83(35-27).

6-   قره‌باغيان احمد، جليل‌زاده خويي مجيد، هنركاران نسرين و داودي فرنوش، برآورد و مقايسه هزينه توليـد هر واحد كيسه خون و فرآورده در 28 استان كشور در سال 81، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 1 شماره 2 زمستان 83(71-61).

7-   زرناني امير حسن، محمدزاده كازرگاه افسانه، قره‌باغيان احمد و همكاران، گزارش يك مورد هيدروپس مكرر به علت آلوايمونيزاسيون مادر با آنتي‌ژن kell، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 2 شماره 3، بهار 84(64-59). 

8-   قره‌باغيان احمد، مقصودلو مهتاب، آرمان لادن و همكاران، بررسي نگرش ساكنين شش استان كشور نسبت به سلامتي خون، مجله عفوني و گرمسيري ايران، دوره 10 شماره 28، 1384.

9-   كريمي غريب، دماري بهزاد، قره‌باغيان احمد و همكاران، نياز سنجي و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 2، شماره 4، تابستان 84.

10-  قره‌باغيان احمد، زغل اعظم، فرهادي لنگرودي محمد، كريمي غريب، سرو اپيدميولوژي ويروس هرپس هشت انساني(HHV8) در اهداكنندگان خون، بيماران همودياليزي و افراد HIV مثبت در شهر تهران، مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دوره 4، شماره 4، زمستان 85(62-57)

11-  فرش دوستي حق مجيد، قره‌باغيان احمد، آقايي پور مهناز، نيكوگفتار مهين، مقايسه فعاليت سيتوتوكسيسيتي سلول‌هاي كشنده طبيعي (NK Cells) انسان با دو روش فلوسيتومتري و رها سازي لاكتات دهيدروژناز(LDH)، دانشور، سال چهاردهم، شماره 65، آبان 85

12-  فلاح تفتي محمد، ابوالقاسمي حسن، قره‌باغيان احمد و همكاران، بررسي تاثير ميزان تكرار تحريك صوتي بر دو شكل موج I و V پاسخ شنوايي ساقه مغز بر حسب سن و جنس، پژوهنده، سال يازدهم، شماره 51(182-179).

13-  عبيدي نرگس، غفاري حميداله، قره‌باغيان احمد، علي‌ مقدم كامران و همكاران، ميزان بار سايتومگالوويروس و پي‌گيري آن در گيرندگان پيوند مغز استخوان آلوژنيك مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 4، شماره 1، بهار 86.

14-  صدري آزاده، قره‌باغيان احمد، وائلي شهرام و همكاران، ارزيابي in vitro بيان P-Selectin و تجمع پلاكتي در پلاكت متراكم ذخيره شده، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 4، شماره 3، پاييز 86.

15-  قره‌باغيان احمد، توكلي سيما، اميني كافي‌آباد صديقه، زرناني اميرحسن، بررسي سرواپيدميولوژيك ويروس هپاتيت G در اهداكنندگان خون و بيماران همودياليز، هموفيل و بتا تالاسمي ماژور داراي سابقه بيماري كبدي، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 2 شماره 5 پاييز 84(196-189).

16-  همتي تورج، غفاري حميداله، علي مقدم كامران، قره‌باغيان احمد، رستمي شهربانو، عشوري آسيه، ارزيابي بيان ژن WT1 به عنوان شاخصي براي بررسي حداقل بيماري باقيمانده در مبتلايان به AML ، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 3، شماره 3، پاييز 85.

17- قره‌باغيان احمد. بررسي ميزان آلودگي HBV و HIV دربيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در استان گيلان. فصلنامه خون،شماره اول، سال دوم، بهار 74.

18- قره‌باغيان احمد، وفاييان ويدا. استفاده از باركد. فصلنامه خون، شماره اول، سال چهارم، بهار 76.

19-  اودي آرزو، حلبيان راحله، محمدي‌پور مهشيد، اميري‌زاده ناصر، اماني مريم، مسروري ناصر، قره‌باغيان احمد، حبيبي رودكنار مهريار. جداسازي و شناسايي آنتي‌ژن RhD از غشاي گلبول قرمز به روش رسوب ايمني، مجله علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دوره 15،‌ شماره 60، پاييز 86.

20- آذركيوان آزيتا، احمدي محمدحسين، قره‌باغيان احمد، ذوالفقاري اناركي سيما، ناسي‌زاده سهيلا، مقصودلو مهتاب، طولابي عبدالمجيد، لطفي پروين. بررسي غربالگري آنتي‌بادي‌هاي نامنظم و تعيين نوع آنتي‌بادي‌ها به روش ژل در بيماران تالاسمي، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 5،‌ شماره 2، تابستان 87.

21- آذركيوان آزيتا، احمدي محمدحسين، حاجي‌بيگي بشير، قره‌باغيان احمد، شابه‌پور زهرا، مقصودلو مهتاب. بررسي وضعيت تزريق خون و عوارض آن در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه بيماران بزرگسال تالاسمي تهران، مجله علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، دوره 16،‌ شماره 62، بهار 87.

22- قره‌باغيان احمد، آرمان لادن. تاثير عوامل اقتصادي بر مراقبت از بيماران مبتلا به هموفيلي، فصلنامه پژوهشي خون، دوره 3،‌ شماره 2، تابستان84.

23-  Gharehbaghian A, Haque KMG, Truman C, et al. Quantitation of natural killer cell precursors in man, Journal of Immunological Methods 2000; 260: 69-77.

24-  Haque KMG, Truman CA, Gharehbaghian A, et al. Cyclosporin Resistanc-Allo-Activated Natural killer cells: possible Evidence of functional Natural killer memory, Transplantation proceedings 2001; 33: 331-332.

25-  Gharehbaghian A, Haque KMG, Truman C, et al. Effect of autologus salvaged blood on postoperative natural killer cell precursor frequency, The lancet- 2004; 363:1025-1030.

26-  Obeidi N, Ghaffari M, Gharehbaghian A, Alimoghadam K, Dehghan M, Ghavamzadeh A, et al. Real-time PCR for early diagnosis and monitoring of Cytomegalovirus Infection after bone marrow transplantation, shiraz E-Medical Journal, 2006;7(3)http://semj.sums.ac.ir/vo17/jul2006/current. Htm

27-  Gharehbaghian A, Donaldson C, Newman J, Bannister G, Bradley BA. The correlation between the percent of CD3- CD56+ cells and NK precursor function, Iran Allergy  Asthma Immunol, December 2006; 5(4): 167-175.

28-  Gharehbaghian A, Abolghasemi H, Tabrizi Namini M. Status of blood transfusion services in Iran. Asian Journal of Transfusion Science. 2008; 2 (1).

29-  Ghaffari SH, Obeidi N, Dehghan M, Alimoghaddam K, Gharehbaghian A, Ghavamzadeh A. Monitoring of Cytomegalovirus Reactivation in Bone Marrow Transplant Recipients by Real- Time PCR. Pathol Oncol Res 2008.

30-  Kazeminejad S, Allameh A, Soleimani M, Gharehbaghian A, Mohammadi Y, Aminizadeh N, Jazayeri M, Amani M. Efficient replacing of fetal bovine serum with human platelet releasate during propagation and differentiation of human bone marrow derived mesenchymal stem cells to functional hepatoaytes – like cells. Vox Song 2008.

31-  Kazemnejad S, Allameh A, Soleimani M, Gharehbaghian A, Mohammadi Y, Amirizadeh N, Kavyani S, Jazayery M. Expansion and hepatogenic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells on a novel three-dimensional biocompatible nanofibrous scaffold. Iranian Journal of Biotechnology 2008; 6 (1).

32-  Habibi Roudkenar M, Ghasemipour Zahra, Halabian Raheleh, Mohammadi Roushandeh A, Yaghmai P, Gharehbaghian A, Oodi A. Massrori N, Amirizadeh N, Shokrgozar M.A, Lipocalin 2 Acts A Cytoprotective Factor Against Cisplatin Toxicity, An In Vitro Study. DARU 2008; 2 (16).

33-  Kazeminejad S, Allameh A, Soleimani M, Gharehbaghian A, Mohammadi Y, Aminizadeh N, Jazayeri M. Biochemical and molecular characterization of hepatocyte like cells derived from human born marrow mesenchymal stem cells on a three-dimentional biodegradable nanofibrous scaffold. Gastroenterology and Hepatology 2008.

34-  Kazeminejad S, Allameh A, Soleimani A, Gharehbaghian A, Mohammadi Y, Aminizadeh N, Eslami S. Functional hepatocyte-like cells derived from human bore marrow mesenchymal stem cells on a Novel 3-dimensional biocompatible nanofibrous scaffold. The international journal of Artificial organs 2008; 31(6).

35-  Abolghasemi H, Gharehbaghian A, Tabrizi M. The International Congress on Transfusion Medicine. Transfusion Today September 2007.

36-  Epstein J,  Seitz R, Dhingra N, Ganz PR, Gharehbaghian A, Spindel R, Teo D, Reddy R. Role of regulatory agencies. Biologicals 2009; 37(2): 94-102.

37-  Gharehbaghian A, Pileh R, Tabrizi M. The Iranian Blood Transfusion Organization (IBTO) and the Judiciary System: Educational sessions with the presence of judiciary judges and legal experts. Transfusion Today Regional December 2008.

38-  Gharehbaghian A, et al. A famous wedding: safe blood, the gift of Ardabili bride and bridegroom. Transfusion Today December 2008.

 
صفحه اصلي      
ورود اعضا      
اخبار      
اطلاع رساني       
بانک اطلاعات محققين       
سازمان انتقال خون       
موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون      
مجله پژوهشي خون       
 
 By: Peyvandco.com طرح هاي تحقيقاتي | محققين | گزارش طرح | ارتباط با ما | نقشه سايت