۸:۰۹ : ساعت ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ : تاريخ

  ENGLISH

  ارتباط با ما       لينک هاي مفيد       


نام فايلپيغام
rahmamaye darkhast barresi tarh dar commite akhlagh.docxراهنمای درخواست بررسی طرح در کمیته اخلاق
form 2 darkhast commite akhlagh.docفرم 2 درخواست بررسی طرح در کمیته اخلاق
form 1 darkhast commite akhlagh.docفرم 1 درخواست بررسی طرح در کمیته اخلاق
informed consent.docفرم رضايت نامه آگاهانه.doc
informed consent.pdfفرم رضايت نامه آگاهانه.pdf
tissue_and_organ.pdfراهنماي اخلاقي پژوهش هاي پيوند عضو و بافت
publication_guideline[1].pdfراهنماي كشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهشي علوم پزشكي
general[.pdfراهنماي عمومي اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي داراي آزمودني انساني
stem_cell.pdfراهنماي اخلاقي پژوهش با سلول هاي بنيادي
genetics.pdfراهنماي اخلاقي پژوهش هاي ژنتيك
clinical_trial.pdfراهنماي اخلاقي كارآزمايي هاي باليني
vulnerables.pdfراهنماي اخلاقي پژوهش بر گروه هاي آسيب پذير
HIV[1].pdfراهنماي اخلاقي پژوهش هاي علوم پزشكي مرتبط باhiv
gamets_and_fetus[1].pdfراهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان
animal_research[1].pdfراهنماي اخلاقي پژوهش بر حيوانات

 
صفحه اصلي      
ورود اعضا      
اخبار      
اطلاع رساني       
بانک اطلاعات محققين       
سازمان انتقال خون       
موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون      
مجله پژوهشي خون       
 
 By: Peyvandco.com طرح هاي تحقيقاتي | محققين | گزارش طرح | ارتباط با ما | نقشه سايت